Услуги

Обновяват системата за онлайн услуги на АГКК

Новият портал ще улесни гражданите и бизнеса с нови е-услуги и достъп до повече данни, издаването на скица ще бъде автоматично В началото на 2024 г. се очаква да заработи обновената Кадастрално-административна...

Сравняване на списъци

Сравни