Новини

Обновяват системата за онлайн услуги на АГКК

Новият портал ще улесни гражданите и бизнеса с нови е-услуги и достъп до повече данни, издаването на скица ще бъде автоматично В началото на 2024 г. се очаква да заработи обновената Кадастрално-административна...

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второ тримесечие на 2023

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2023 година През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 035 жилищни сгради...

Три институции няма да изискват от граждани „Удостоверение за наследници“

Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите пред Службите по кадастър, НОИ и Агенцията по горите Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите от Службите по геодезия, картография и...

Индекси на строителната продукция през май 2023

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ МАЙ 2023 ГОДИНА През май 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.0% над равнището от предходния месец (табл. 1). Данните са предварителни и сезонно изгладени. При...

Как строителството и използването на сградния фонд влияят на климата?

Ако не се предприемат действия, енергийните нужди и използването на материали за този сектор могат да се увеличат с 50% до 2060 г. Румяна Мишонова е доктор по социология и експерт в областта на кръговата икономика и...

“Пасивната сграда”: архитектурен стандарт, целящ минимално потребление на енергия

„Пасивен“ жилищен дом и офис от екологични материали в Шотландия с площ от 170 кв.м. и месечни разходи за отопление под 40 лв., Източник Къщата на бъдещето, отоплявана от слънчеви лъчи, подобрява енергийната ефективност,...

Бетонът, основен градивен елемент и едно от най-разрушителните творения на цивилизацията

Или повече за скритите ефекти от циментовата индустрия Христо Панчев е доктор по информационни науки и семиотика на рекламата, магистър по публична комуникация на Софийския университет. Научните му интереси са в...

Ролята на строителните материали върху климата и околната среда

Негативното въздействие на строителството върху климата и околната среда и необходимостта от трансформация в посока използване на екологични, приросъобразни строителни материали Apxитeĸт Beceлин Becелинов e сертифициран...

Drumeva and Son открива представителен офис в Hotel Marinela

София, България - Drumeva and Son, водещата агенция за недвижими имоти в България, с гордост обявява откриването на своя нов представителен офис за луксозни имоти. Това е първата агенция в страната, която разширява своята дейност и...

Жилищни условия към 7 септември 2021 г.

Обитавани жилища  Към 7 септември 2021 г. в страната са преброени 2 603 713 обитавани жилища. От тях 2 582 899 (99.2%) са в жилищна сграда, 16 113 (0.6%) са в студентско/работническо общежитие, 1 898 (0.1%) се намират в нежилищни...

Сравняване на списъци

Сравни