Зелено строителство

Как строителството и използването на сградния фонд влияят на климата?

Ако не се предприемат действия, енергийните нужди и използването на материали за този сектор могат да се увеличат с 50% до 2060 г. Румяна Мишонова е доктор по социология и експерт в областта на кръговата икономика и...

Сравняване на списъци

Сравни