2021

Жилищен фонд в България към 07.08.2021 г.

Преброяванията на населението и жилищния фонд са единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на жилищата в страната. Информация за жилищата е събирана още при преброяването през 1892 г., но...

Сравняване на списъци

Сравни