АГКК

Обновяват системата за онлайн услуги на АГКК

Новият портал ще улесни гражданите и бизнеса с нови е-услуги и достъп до повече данни, издаването на скица ще бъде автоматично В началото на 2024 г. се очаква да заработи обновената Кадастрално-административна...

Три институции няма да изискват от граждани „Удостоверение за наследници“

Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите пред Службите по кадастър, НОИ и Агенцията по горите Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите от Службите по геодезия, картография и...

Сравняване на списъци

Сравни