Три институции няма да изискват от граждани „Удостоверение за наследници“

  • Drumeva & Son от Drumeva & Son
  • преди 11 месеца
  • Новини
  • 0

Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите пред Службите по кадастър, НОИ и Агенцията по горите

Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите от Службите по геодезия, картография и кадастър, Националния осигурителен институт (НОИ) и Изпълнителна агенция по горите.

Администрациите ще си набавят по служебен път необходимата им информация чрез реализираната от Министерство на електронното управление (МЕУ) нова вътрешна услуга. Тя се предоставя през Системата за сигурно електронно връчване на МЕУ. 

Новата услуга е създадена в изпълнение на Закона за електронно управление и цели намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.

Присъединете се към дискусията

Сравняване на списъци

Сравни