Май

Индекси на строителната продукция през май 2023

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ МАЙ 2023 ГОДИНА През май 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.0% над равнището от предходния месец (табл. 1). Данните са предварителни и сезонно изгладени. При...

Сравняване на списъци

Сравни