Индекси на строителната продукция през май 2023

  • Drumeva & Son от Drumeva & Son
  • преди 11 месеца
  • Новини
  • 0

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ МАЙ 2023 ГОДИНА

През май 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.0% над равнището от предходния месец (табл. 1). Данните са предварителни и сезонно изгладени.

При календарно изгладените данни на строителната продукция не се наблюдава изменение в сравнение със същия месец на 2022 година (табл. 3).

Фиг. 1. Индекси на строителната продукция (2015 = 100) 

Месечни изменения

През май 2023 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като увеличението при гражданското/инженерното строителство е с 1.2%, а при сградното строителство – с 0.9% (табл. 1).

Фиг. 2. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец
(Сезонно изгладени, 2015 = 100)

1. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо предходния месец1

(Проценти)

1 Сезонно изгладени данни.

2. Индекси на строителната продукция

(Сезонно изгладени, 2015 = 100)

 20222023
VVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVV
Строителство – общо91.890.489.990.290.090.690.989.489.889.589.889.590.4
Сградно строителство98.697.697.297.397.197.697.597.297.897.798.198.299.0
Гражданско/инженерно строителство 84.182.481.882.282.282.883.480.680.880.380.579.980.9

Годишни изменения

На годишна база календарно изгладения общ индекс на строителната продукция е без изменение спрямо май 2022 година. При сградното строителство е регистрирано нарастване – с 1.8%, а при гражданското/инженерното строителство се наблюдава намаление – с 2.5% (табл. 3).

Фиг. 3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година

(Календарно изгладени, 2015 = 100)

3. Изменение на индексите на строителната продукция спрямо съответния месец на предходната година1

(Проценти)

 2020202120222023
VVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVV
Строителство – общо-12.94.06.4-0.1-0.9-0.1-1.41.81.4-3.9-0.3-3.10.5-2.10.0
Сградно строителство-15.01.18.01.50.61.5-1.61.70.2-2.42.4-2.12.6-0.21.8
Гражданско/инженерно строителство -9.98.04.4-2.2-2.8-2.0-1.11.82.8-5.9-4.0-4.5-2.3-4.6-2.5

1 Календарно изгладени данни.

4. Индекси на строителната продукция

(Календарно изгладени, 2015 = 100)

 2020202120222023
VVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVV
Строителство – общо79.282.487.696.294.993.087.095.993.979.787.384.494.485.887.6
Сградно строителство86.787.694.6103.5102.098.893.0102.198.887.698.093.8105.094.496.3
Гражданско/инженерно строителство 70.876.579.888.187.186.580.389.188.670.975.474.082.776.377.9

Присъединете се към дискусията

Сравняване на списъци

Сравни