строителство

Индекси на строителната продукция през май 2023

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ МАЙ 2023 ГОДИНА През май 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.0% над равнището от предходния месец (табл. 1). Данните са предварителни и сезонно изгладени. При...

Ролята на строителните материали върху климата и околната среда

Негативното въздействие на строителството върху климата и околната среда и необходимостта от трансформация в посока използване на екологични, приросъобразни строителни материали Apxитeĸт Beceлин Becелинов e сертифициран...

Сравняване на списъци

Сравни