Удостоверение за наследници

Три институции няма да изискват от граждани „Удостоверение за наследници“

Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите пред Службите по кадастър, НОИ и Агенцията по горите Удостоверение за наследници няма да се изисква от гражданите от Службите по геодезия, картография и...

Сравняване на списъци

Сравни