Въведени в експлоатация жилищни сгради през второ тримесечие на 2023

  • Drumeva & Son от Drumeva & Son
  • преди 9 месеца
  • Real Estate
  • 0

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

(ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на 2023 г. е 1 180, а новопостроените жилища в тях са 5 198 (табл. 1 от приложението). Спрямо второто тримесечие на 2022 г. сградите са със 17 по-малко, или с 1.4%, а жилищата в тях се увеличават с 1 121, или с 27.5% (фиг. 1).

Фиг. 1. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по тримесечия

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие на 2023 г. със стоманобетонна конструкция са 75.3%, с тухлена – 20.9%, с друга – 3.6%, и с панелна – 0.2%. Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78.7%), следвани от жилищните кооперации (15.6%). В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. се наблюдава намаление в броя на новопостроените къщи, докато броят на жилищните кооперации се увеличава (табл. 2 от приложението). 

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите София (столица) – 204 сгради с 1 168 жилища, Пловдив – 163 сгради с 449 жилища, и Бургас – 130 сгради с 1 352 жилища в тях (фиг. 2). 

Фиг. 2. Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища по области през второто тримесечие на 2023 година

Най-висок е делът на новопостроените жилища с три стаи (32.9%), следват тези с две стаи (32.0%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.2% (фиг. 3). 

Фиг. 3. Въведени в експлоатация новопостроени жилища по брой на стаите

Общата полезна площ на новопостроените жилища през второто тримесечие на
2023 г. е 500.1 хил. кв. м, или със 17.6% повече в сравнение със същото тримесечие на 2022 г., а  жилищната площ се увеличава с 16.0 % и достига 395.9 хил. кв. метра (фиг. 4).

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от
104.3 кв. м през второто тримесечие на 2022 г. на 96.2 кв. м през същото тримесечие на 2023 година. 

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра – 212.9 кв. м, и София – 157.0 кв. м, а най-малка – в областите Бургас – 53.0 кв. м, и Велико Търново – 72.3 кв. метра.

Фиг. 4. Обща полезна и жилищна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища по тримесечия

Методологични бележки

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол обр. 16 или издадено разрешение за ползване съгласно
Наредба № 2/31.07.2003 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, както и площта на кухните над 4 кв. метра. До 31.12.2018 г. площта на кухните с площ над 4 кв. м се разглежда отделно.

Спомагателната площ включва площта на спомагателните помещения, стаите и кухните с площ по-малка от 4 кв. м, вестибюлите с портал и друга преграда, коридорите, антретата, баните, тоалетните, килерите, дрешниците, другите спомагателни помещения (сушилни, перални, балкони и лоджии) независимо от големината на площта им. 

Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ.

Средната полезна площ на жилището е отношение на полезната площ към броя на жилищата.

Приложение

Таблица 1

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през второто тримесечие на 2023 година1

ОбластиВъведени в експлоатация новопостроени сгради и жилища – бр.Полезна площ на въведените в експлоатация новопостроени жилища – кв. м
сградижилищаобщоплощ на жилищните помещения, вкл. кухните над 4 кв. мплощ на спомагателните помещения, вкл. кухните под 4 кв. м
Общо за страната11805198500052395930104122
Благоевград6122220025179572068
Бургас1301352716565318518471
Варна127718566654189614769
Велико Търново27103744255801862
Видин2227919782
Враца51117031174529
Габрово111508070
Добрич2248534842461102
Кърджали1068978384671316
Кюстендил122622281375853
Ловеч181823621575787
Монтана88825562263
Пазарджик6015016235115344701
Перник241501129984822817
Плевен122225151940575
Пловдив163449515154062010895
Разград44527354173
Русе23891150677223784
Силистра7817031049654
Сливен202233612383978
Смолян5770964069
София 11412820093169083185
София (столица)204116815714413127425870
Стара Загора4920223716207572959
Търговище6151413884529
Хасково351021009982511848
Шумен2699889361282765
Ямбол56858710148
  
1 Предварителни данни.

Таблица 2

Новопостроени жилищни сгради според вида на сградата

(Брой)
 20192020202120222023*
І трим.IІ трим.ІІІ трим.ІV трим.І трим.IІ трим.ІІІ трим.ІV трим.І трим.IІ трим.ІІІ трим.ІV трим.І трим.IІ трим.ІІІ трим.ІV трим.І трим.IІ   трим.
Общо6656627889377927578999289528678581221127111971336158612891180
Къщи4905045766935535306596676836426329181014933105312991044929
Жилищни блокове/кооперации11198125183169170161184182139140216169179206197166184
Сгради от смесен тип312733363434302638453333362726363429
Общежития1211122112211
Вили293051243521464945395154475850544538
Сгради за колективно домакинство3121134
                   
* Предварителни данни.

Присъединете се към дискусията

Сравняване на списъци

Сравни