Сгради

Въведени в експлоатация жилищни сгради през второ тримесечие на 2023

ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НОВОПОСТРОЕНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в...

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второ тримесечие на 2023

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през второто тримесечие на 2023 година През второто тримесечие на 2023 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 035 жилищни сгради...

Сравняване на списъци

Сравни