НСИ

Индекси на строителната продукция през май 2023

ИНДЕКСИ НА СТРОИТЕЛНАТА ПРОДУКЦИЯ ПРЕЗ МАЙ 2023 ГОДИНА През май 2023 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“ е с 1.0% над равнището от предходния месец (табл. 1). Данните са предварителни и сезонно изгладени. При...

Жилищен фонд в България към 07.08.2021 г.

Преброяванията на населението и жилищния фонд са единственият изчерпателен източник на информация за броя и характеристиките на жилищата в страната. Информация за жилищата е събирана още при преброяването през 1892 г., но...

Сравняване на списъци

Сравни